Cách Dùng Hàm DAYS Trong Excel Và Có Ví Dụ Minh Họa

cách sử dụng hàm days

Khi thực hiện một phép tính liên quan đến ngày tháng, bạn có thể sử dụng hàm DAYS trong Excel để hỗ trợ. Đây là hàm giúp trả về số ngày giữa 2 mốc thời gian. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng thành thạo hàm phổ biến này nhé.

1. Hàm DAYS là gì?

Hàm DAYS là hàm hổ trợ tính toán số ngày giữa 2 ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể

2. Cú pháp hàm DAYS

Cú pháp hàm DAYS: =DAYS(end_date, start_date).

Trong đó:

  • end_date: Là ngày bắt đầu để tính số ngày.
  • start_date: Là ngày kết thúc để tính số ngày.

3. Cách sử dụng hàm DAYS

Ví dụ: Cho 1 bảng thông tin nhân viên có ngày bắt đầu vào làm việc và ngày nghỉ hưu. Công việc là tính số năm công tác của từng nhân viên bằng cách sử dụng hàm DAYS.

ví dụ cách sử dụng hàm days

Bước 1: Để tính số năm công tác của nhân viên đầu tiên ta dùng hàm DAYS để tính số ngày làm việc sau đó chia cho 365 ngày để tính ra số năm. Ta có công thức cho ô G2 như sau: =DAYS(F2,E2)/365.

công thức hàm days

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Để có thể hiển thị kết quả cho các nhân viên còn lại: Bạn chọn vào ô kết quả F2, ngay góc dưới bên phải ô xuất hiện dấu cộng màu đen, bạn chọn vào dấu cộng đó, giữ chuột và kéo dọc xuống để hiển thị kết quả của những nhân viên còn lại.

Tuy nhiên, với các nhân viên chưa có ngày nghỉ hưu thì ta dùng thêm hàm TODAY để lấy ngày hiện tại. Ví dụ 1 ô sẽ có công thức như sau: =DAYS(TODAY(),E5)/365

tùy biến công thức

Sau đây là kết quả:

kết quả ví dụ minh họa hàm days

Trả lời