Cách Sử Dụng Hàm PROPER – Viết Hoa Chữ Cái Đầu Cực Nhanh Trong Excel

cách sử dụng hàm proper

Trong Excel cơ bản, hàm PROPER là hàm dùng để viết hoa chữ thứ nhất trong câu và các ký tự còn lại thành chữ thường. Sau đây, mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng hàm PROPER trong Excel một cách đơn giản nhé.

1. Cú pháp của hàm PROPER

Hàm PROPER có cú pháp là =PROPER(text). Trong đó:

  • Text: là chuỗi văn bản cần chuyển định dạng.

2. Cách sử dụng hàm PROPER

Ví dụ: Sử dụng hàm PROPER để chuyển đổi các chuỗi văn bản sau đây

ví dụ hàm proper

Bước 1: Tại ô tham chiếu D4, bạn nhập hàm: =PROPER(C4).

công thức ví dụ proper

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả. Để có thể hiển thị kết quả cho các ô còn lại: Bạn chọn vào ô kết quả D4, ngay góc dưới bên phải ô xuất hiện dấu cộng màu đen, bạn chọn vào dấu cộng đó, giữ chuột và kéo dọc xuống để hiển thị kết quả của những học sinh còn lại.

Sau đây là kết quả:

kết quả ví dụ

Trả lời