Hàm SUM – Hàm Tính Tổng Giá Trị Trong Excel Với Ví Dụ Dễ Hiểu

hàm sum

Hàm SUM trong Excel là hàm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel. Hàm SUM hỗ trợ tính tổng theo hàng dọc và hàng ngang trong trong Excel. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng thành thạo hàm SUM để giúp ích các bạn trong công việc và học tập.

1. Hàm SUM là gì?

Hàm SUM là hàm tính tổng tất cả các số trong dãy ô dữ liệu.

2. Cú pháp hàm SUM

Cú pháp hàm SUM: =SUM (number 1, number 2, …)

Trong đó:

number1, [number2], …) là những số hoặc dãy số cần tính. Number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

  • Hàm SUM có thể tính số thập phân và phân số.
  • Nếu bạn nhập tham số “num” không phải là số thì hàm SUM sẽ hiện thị lỗi #Name? Error.
  • Nếu bạn sử dụng phép tính SUM vào dãy các ô rồi lọc ra một vài giá trị nào đó thì đầu ra của phép tính SUM sẽ không thay đổi theo giá trị gần nhất. Do đó tốt hơn hết, bạn nên dùng hàm SUBTOTAL cho trường hợp này.

3. Cách sử dụng hàm SUM

Ví dụ: Sử dụng hàm SUM để tính tổng thành tiền của các sản phẩm bán được trong bảng sau:

ví dụ hàm sum

Bước 1: Trong bảng tính Excel tại ô tham chiếu F13 bạn nhập hàm =SUM(F3:F11). Để tìm ra tính tổng thành tiền của các sản phẩm đã bán được.

công thức hàm sum trong ví dụ

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

kết quả ví dụ hàm sum

Trả lời