Hàm SUMIF – Hàm Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel

hàm sumif tính tổng có điều kiện trong excel

Hàm SUMIF là hàm dùng để tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện nhất định. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SUMIF.

1. Hàm SUMIF là gì?

Hàm SUMIF mở rộng khả năng của hàm SUM, thay vì tính tổng trong một phạm vi nhất định, để được tính tổng trong SUMIF các ô buộc phải thỏa mãn điều kiện mà người dùng truyền vào tham số criteria. Hàm SUMIF tiết kiệm rất nhiều công sức nếu bạn muốn tính tổng doanh thu của một đơn vị, doanh số của một nhóm nhân viên, hoặc doanh thu trong khoảng thời gian nhất định, tổng lương theo điều kiện nào đó…

2. Cú pháp hàm SUMIF

Cú pháp hàm SUMIF = SUMIF(range, criteria,sum_range).

Trong đó:

  • Range: Là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.
  • Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm này. Nó có thể là số, biểu thức hoặc một chuỗi văn bản.
  • Sum_range: Vùng cần tính tổng.

Chú ý khi sử dụng hàm SUMIF

  • Khi sum_range bị bỏ qua, tổng sẽ được tính theo Range.
  • Criteria có chứa chữ hay ký hiệu toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép “”.
  • Phạm vi xác định dạng số có thể được cung cấp là số sẽ không phải dùng đến dấu ngoặc.
  • Các ký tự ? và * đều có thể được sử dụng trong Criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào.

3. Cách sử dụng hàm SUMIF

Ví dụ: Sử dụng hàm SUMIF tính tổng phụ cấp cho những người có chức vụ là “Nhân Viên” trong bảng số liệu dưới đây:

ví dụ minh họa hàm sumif

Bước 1: Trong bảng tính Excel tại ô tham chiếu F9 bạn nhập hàm :

=SUMIF(D3:D7,”Nhân viên”,E3:E7) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Trong đó:

  • D3:D7: Là vùng dữ liệu dữ liệu cho điều kiện bài toán.
  • Nhân viên“: Là điều kiện yêu cầu của bài toán cần tìm.
  • E3:E7: Là vùng dữ liệu cần tính tổng.
cú pháp hàm sumif trong ví dụ

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

kết quả ví dụ hàm sumif

Trả lời