Cách Sử Dụng Hàm AND Để Kiểm Tra Logic Trong Excel Cực Hay

cách sử dụng hàm and

Hàm AND là một hàm logic cơ bản trong Excel. Hàm này thường được sử dụng kèm theo với hàm IF để xét nhiều logic cùng lúc. Sau đây, mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng hàm AND và các ứng dụng của nó.

1. Cú pháp của hàm AND

Hàm AND có cú pháp là =AND(logical1,logical2,…). Trong đó:

  • logical1logical2 là các mệnh đề logic. Hàm này cho phép sử dụng nhiều hơn 1 mệnh đề logic.

Kết quả của hàm AND là:

  • TRUE: khi tất cả các mệnh đề logic đều đúng.
  • FALSE: khi một mệnh đề logic bất kỳ nào trong hàm sai.

2. Cách sử dụng hàm AND

Ví dụ: Kết hợp hàm IF và hàm AND để xét thưởng cho các nhân viên cuối tháng theo bảng sau đây. Phân loại xét thưởng dựa vào số ngày đi làm trong tháng phải lớn hơn hoặc bằng 24 ngày và không đi muộn ngày nào.

ví dụ kết hợp hàm and

Bước 1: Tai ô tham chiếu F3, bạn gõ hàm: =IF(AND(D3>=24,E3=0),”CÓ”,”KHÔNG CÓ”).

Trong đó:

  • D3, E3 lần lượt là vị trí cột điểm số ngày đi làm và số ngày đi làm muộn của nhân viên đầu tiên trong danh sách.
  • Các tiêu chí xếp loại CÓ/KHÔNG CÓ được đặt trong dấu ngoặc kép (” “).
công thức kết hợp hàm and và if

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả. Để có thể hiển thị kết quả cho các học sinh còn lại: Bạn chọn vào ô kết quả F3, ngay góc dưới bên phải ô xuất hiện dấu cộng màu đen, bạn chọn vào dấu cộng đó, giữ chuột và kéo dọc xuống để hiển thị kết quả của những học sinh còn lại.

Sau đây là kết quả:

kết quả ví dụ khi kết hợp với hàm and

Trả lời