Cách Dùng Hàm DMAX Trong Excel Có Ví Dụ Minh Họa

cách sử dụng hàm dmax

Hàm DMAX trong Excel dùng để tìm kiếm giá trị lớn nhất có điều kiện kèm theo trong một cột hay một hàng của một dánh sách, hay một bảng dữ liệu nào đó và phục vụ rất nhiều trong việc kế toán cũng như các lĩnh vực khác. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng thành thạo hàm phổ biến này nhé.

1. Hàm DMAX là gì?

Hàm DMAX là hàm trả về giá trị lớn nhất có điều kiện.

2. Cú pháp hàm DMAX

Cú pháp hàm DMAX: =DMAX(Database, Field, Criterial)

Trong đó:

  • Database: danh sách hay cơ sở dữ liệu có liên quan bao gồm cả các Tiêu đề cột.
  • Field: trường (cột) cần lấy giá trị lớn nhất. Các bạn có thể nhập trực tiếp tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hay một số thể hiện vị trí cột trong database: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2…, các bạn cũng có thể nhập ô chứa tiêu đề cột cần sử dụng ví dụ B3, C1…
  • Criteria: là phạm vi ô chứa điều kiện, các bạn có thể chọn bất kỳ miễn sao phạm vi đó chứa ít nhất một Tiêu đề cột và ô dưới tiêu đề cột chứa điều kiện cho cột.

3. Cách sử dụng hàm DMAX

Ví dụ 1: Cho danh sách khối lượng sản phẩm của từng nhân viên, thuộc các nhóm khác nhau. Tìm nhân viên có lượng Sản phẩm làm được nhiều nhất trong nhóm A1 bằng cách dùng hàm DMAX

ví dụ hàm dmax trong excel

Bước 1: Bạn nhập hàm =DMAX(B1:E6,”Nhóm”,E10:E1) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như hình.

Giải thích hàm:

  • B1:E6: Là phạm vi cơ sở dữ liệu cần tìm sản phẩm nhiều nhất.
  • “Số lượng bán sản phẩm”: Là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tìm số lượng sản phẩm nhiều nhất.
  • E10:E11: Là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.
công thức dmax trong ví dụ 1

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter. Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

Trả lời