Cách Dùng Hàm DMIN Trong Excel Có Ví Dụ Minh Họa

cách sử dụng hàm dmin

Hàm DMIM trong Excel dùng để tìm kiếm giá trị nhỏ nhất có điều kiện kèm theo trong một cột hay một hàng của một dánh sách, hay một bảng dữ liệu nào đó và phục vụ rất nhiều trong việc kế toán cũng như các lĩnh vực khác. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng thành thạo hàm phổ biến này nhé.

1. Hàm DMIN là gì?

Hàm DMIN là hàm trả về giá trị nhỏ nhất với điều kiện được xác định trước trong 1 cơ sở dữ liệu của bảng tính Excel.

2. Cú pháp hàm DMIN

Cú pháp hàm DMIN: =DMIN(Database, Field, Criterial)

Trong đó:

  • Database: danh sách hay cơ sở dữ liệu có liên quan bao gồm cả các Tiêu đề cột.
  • Field: trường (cột) cần lấy giá trị lớn nhất. Các bạn có thể nhập trực tiếp tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hay một số thể hiện vị trí cột trong database: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2…, các bạn cũng có thể nhập ô chứa tiêu đề cột cần sử dụng ví dụ B3, C1…
  • Criteria: là phạm vi ô chứa điều kiện, các bạn có thể chọn bất kỳ miễn sao phạm vi đó chứa ít nhất một Tiêu đề cột và ô dưới tiêu đề cột chứa điều kiện cho cột.

3. Cách sử dụng hàm DMIN

Ví dụ: Cho danh sách khối lượng sản phẩm của từng nhân viên, thuộc các nhóm khác nhau. Tìm nhân viên có lượng Sản phẩm làm được ít nhất trong nhóm A1 bằng cách dùng hàm DMIN

ví dụ hàm dmin

Bước 1: Bạn nhập hàm =DMIN(B1:E6,”Nhóm”,E10:E1) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như hình.

Giải thích hàm:

  • B1:E6: Là phạm vi cơ sở dữ liệu cần tìm sản phẩm ít nhất.
  • “Số lượng bán sản phẩm”: Là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tìm số lượng sản phẩm ít nhất.
  • E10:E11: Là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.
công thức hàm dmin trong ví dụ

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter. Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

kết quả ví dụ hàm dmin

Trả lời