Cách Sử Dụng Hàm MID – Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Excel Cực Hay Có Ví Dụ Minh Họa

cách sử dụng hàm mid

Trong Excel cơ bản, ngoại trừ các hàm tính toán như SUM, AVERAGE,… thì các bạn cũng cần phải nắm rõ các hàm như LEFT, RIGHT, MID, AND, OR để phục vụ cho công việc và học tập của bản thân. Sau đây, mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng hàm MID – Hàm cắt chuỗi ký tự trong Excel một cách đơn giản nhé.

1. Cú pháp của hàm MID

Hàm MID có cú pháp là =MID(text, start_num,num_chars). Trong đó:

  • text: Chuỗi ký tự.
  • start_num: vị trí bắt đầu trích lọc chuỗi con trong text.
  • num_chars: số ký tự của chuỗi mới cần trích từ chuỗi text.

Lưu ý:

  • start_num: lớn hơn chiều dài chuỗi text thì hàm trả về chuỗi rỗng “”
  • start_num: nhỏ hơn 1 thì hàm trả về lỗi #VALUE!
  • num_chars: âm thì hàm MID trả về lỗi #VALUE!

Cách sử dụng hàm MID

Ví dụ 1: Dựa vào bảng danh sách dưới đây, lọc ra năm nhập học của các học sinh với 2 ký tự ở giữa của Mã học sinh bằng cách sử dụng hàm MID:

ví dụ 1 hàm mid

 Bước 1: Tại ô tham chiếu D3, bạn nhập hàm: =MID(B3,3,2). Để lấy ra hai ký tự ở giữa của mã học sinh đầu tiên.

công thức ví dụ 1 hàm mid

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả. Để có thể hiển thị kết quả cho các học sinh còn lại: Bạn chọn vào ô kết quả D3, ngay góc dưới bên phải ô xuất hiện dấu cộng màu đen, bạn chọn vào dấu cộng đó, giữ chuột và kéo dọc xuống để hiển thị kết quả của những học sinh còn lại.

Sau đây là kết quả:

kết quả ví dụ 1

Ví dụ 2: Kết hợp hàm MID và hàm Search để tìm và lấy họ của các học sinh của bảng sau đây:

ví dụ 2 hàm mid lấy họ học sinh

Bước 1: Tai ô tham chiếu D3, bạn gõ hàm: =MID(C3,1,Search(” “,C3)-1) để lấy họ của học sinh đầu tiên.

công thức ví dụ 2

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả. Để có thể hiển thị kết quả cho các học sinh còn lại: Bạn chọn vào ô kết quả D3, ngay góc dưới bên phải ô xuất hiện dấu cộng màu đen, bạn chọn vào dấu cộng đó, giữ chuột và kéo dọc xuống để hiển thị kết quả của những học sinh còn lại.

Sau đây là kết quả:

kết quả lấy họ của học sinh

Trả lời